You are here

John

Sørensen (C) - stedfortræder for Anette Eriksen

Nysøvej 39
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 2012 6060


Medlem af

  • Kommunalbestyrelsen
  • Børne- og Kulturudvalget
  • Folkeoplysningsudvalget
  • Taksationskommission vedrørende lov om offentlige veje
  • Brugerrådet i Vallensbæk Idrætscenter
  • Agenda 21-rådet
John Sørensen