You are here

Booking af faciliteter

Benyt kommunens booking-system, det er nemt!

Institutioner og idrætsforeninger i Vallensbæk kan reservere idrætscentrets lokaler, haller og anlæg, når der er ledige tider.

Det gøres ved at benytte Vallensbæk Kommunes booking-system. Følg blot nedenstående link i den grønne bjælke.

Ønsker du et samlet overblik over, hvornår haller og baner er optaget af faste arrangementer, kan du læse mere på siden Sport og muligheder: I bunden af siden finder du en mængde skemaer i PDF-format. 

Kontakt

Centerleder
Tlf 4362 1210
Sidst opdateret 04.01.2016