You are here

Brugerrådet

Idrætscentrets brugerråd arbejder for, at centret så vidt muligt kan opfylde brugernes ønsker og behov.

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for idrætscentret og træffer beslutninger om økonomi, rammer for centrets drift samt ansættelse af medarbejdere.

Idrætscentret har desuden et brugerråd, som tager aktivt del i centrets drift igennem ideer, forslag og kritik.


Brugerrådet består af:

  • 3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen
  • 2 repræsentanter for VI39, der er fyldt 18 år
  • 1 ung repræsentant for VI39, der er fyldt 15 år men er under 18 år
  • 1 repræsentant for Ældresagen/seniormotionisterne
  • 1 repræsentant for centrets øvrige brugere
  • 1 repræsentant for Vallensbæk Skole
  • 1 repræsentant for medarbejderne

 

Idrætscentrets brugerråd

Åsvinget 26, 3. tv.
2665 Vallensbæk Strand
Marianne Friis-Mikkelsen
Udpeget af liste (A)
Mob 4041 5941
Næstformand for brugerrådet i Vallensbæk Idrætscenter. Repræsentant for Vi39 (Gymnastik)
Tlf 2027 3494
Repræsentant for VI39 (Håndbold)
Mob 2872 2121
Repræsentant for VI39 U/18
Formand for brugerrådet i Vallensbæk Idrætscenter. Repræsentant for Ældresagen / seniormotionisterne
Mob 2365 6928
Repræsentant for centrets øvrige brugere (VARK)
Tlf 3162 7588
Repræsentant for Vallensbæk Skole
Tlf 4362 2560
Repræsentant for centrets medarbejdere
Tlf 5154 6025
Sekretær / Leder af idrætscentret
Tlf 4797 4180
Sidst opdateret 22.02.2018